Copyright 2022 - Custom text here

Tarihçe

Şirketin tarihçesi, Jeoloji Mühendisi Özkan GEDİK ile başladı. Özkan GEDİK 18 Aralık 2003’de iki ortağı ile birlikte Adana’nın Seyhan İlçesinde Alfa Yapı ve Zemin Mekaniği Laboratuvarını kurdu ve ilk olarak zemin etütleri, beton ve çelik testleriyle faaliyetlerine başladı.

Bu girişimci şirket ilerleyen yıllarda, sayısı artan çalışanlarıyla, Jeolojik Etüt ve Yapı sektörlerinde faaliyet gösteren Ulusal bir şirkete dönüştü.

 2005 Adana Dışındaki İlk Şube Açılışı

Alfa Yapı ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı Ltd. Şti. Adana dışındaki ilk şubesini 2005 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde açarak şehir dışı faaliyetlerine İskenderun'da başlamış oldu.

2007 Enerji Santrali Etütlerine Başlama

Enerji santrali etütleri kapsamında ilk iş olarak İSKEN Enerji santralinin Adana ili Yumurtalık ilçesindeki 1200 MW’luk Ayas Termik Santralinin Statik Projeye esas Jeolojik-Jeoteknik Etüdleri hazırlanmıştır. Bu çalışmada Taşıma gücü kapasitelerinin tespiti, Genel Jeoloji haritalarının hazırlanması çalışmaları tamamlanmış ve hazırlanan rapor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Piyasası Kuruluna onaylatılmıştır.

2008 Deniz Sondajlarına Başlama

Enerji Santralleri Etütleri kapsamındaki ilk deniz sondajları yine İSKEN  Enerji santralinin Adana ili Yumurtalık ilçesindeki 1200 MW’luk Ayas Termik Santralinin mendirek etütlerinin deniz sondajlarıdır. Bu çalışmada deniz taban zemininin taşıma gücünün tespiti, deniz içine ve tabanına döşenecek boruların suyun kaldırma gücüne karşılık yere sabitlenme parametrelerinin tespiti ve yeraltı haritalarının hazırlanması çalışmaları yapılmış, hazırlanan rapor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Piyasası Kuruluna onaylatılmıştır.

2009 Dünya Ölçeğindeki İlk Çalışma

Alfa Yapı ve Zemin Mekaniği Laboratuarı Ltd. Şti., dünya ölçeğindeki ilk işini 2006 yılında Irak’ta gerçekleştirmiştir. Irak Alasad şehrinde yüksek gerilim şalt sahası ve ayaklı su kulelerinin Jeolojik-Jeoteknik Etüd çalışması işi proje teslim süresinde eksiksiz olarak tamamlanarak teslim edilmiştir.

2009 Güzergah Etüdlerine Başlama

Güzergah Etüdleri kapsamındaki ilk iş, T.C.D.D’nin Urfa ili Akçakale ilçesi ile Mardin ili Nusaybin ilçesi arasındaki 105 km’lik mevcut demiryolu güzergahı üzerinde sondaj yapılması, araştırma çukuru açılması ve jeofizik çalışmaların yapılmasıdır. Bu çalışmalarda 105 km’lik güzergâhın Haritalamaları, Genel Jeoloji haritaları, Sanat yapılarının Statik Projeye esas taşıma kapasitelerinin tespitleri yapılmış, çalışma sonucu hazırlanan raporlar T.C.D.D. Genel Müdürlüğü idaresince onaylanmıştır. 

2011 Altyapı Projelerine Başlama

Alfa Yapı ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı Ltd. Şti. 2011 yılında kapsam listesine Altyapı Projelerini eklemiştir. Bu alanda Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin Kampüs Alanının Alt Yapı projelerini ( Yol, Elektrik, Mekanik, Sıhhi Tesisat, Doğalgaz, Yağmursuyu, Peyzaj Projeleri ile Keşif ve Metrajlarını ) tamamlayarak bu alandaki faaliyetlerine başlamış oldu.

2013 Yeni Ortaklık Yapısı ve Yerdeğiştirme

Özkan GEDİK, 2013 yılında ticaret siciline şirketin tek sahibi olarak kayıt oldu. Yönetimin daha işlevsel bir hal alması için farklı birimleri temsil eden bir yönetim kadrosu oluşturulmuş ve kurumsal işleyişe geçiş süreci tamamlanmıştır.

Zemin Laboratuarı, Yapı Laboratuarı, Jeolojik-Jeoteknik Etüd Hizmetleri, Kentsel Dönüşüm ve Satınalma birimleri kurularak bu alanlara konusunda uzman sorumlular atanmıştır.

Artan iş ve çalışan sayısını karşılamak için Alfa Yapı ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı aynı yıl içinde Toros Mahallesi 78025 Sokak adresinde yer alan, daha geniş ve teknik altyapısı daha iyi olan yeni yerine taşınmıştır ve faaliyetlerine burada devam etmektedir.

2013 10. Kuruluş Yıldönümü

Öncelikle Adana’da daha sonrada Türkiye ve Dünya’daki konumunu güçlendiren Alfa Yapı ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı Ltd. Şti. inanmış, işlerinde uzman çalışanlarıyla birlikte 10. Yılında bölgesinin, kapsamı en geniş Laboratuvar olmasının onurunu ve haklı gururunu yaşamaktadır.

2014 Daha Gelişmiş Laboratuvar Modelinin Oluşturulması

Alfa Yapı ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı Ltd. Şti. tedarikçilerinden bağımsız bir politika anlayışı ile şirketin hizmet kalitesinin daha da arttırılmasını hedeflemiştir. Bu anlayış ile artan hizmet taleplerinin zamanında ve kaliteli bir şekilde karşılamak için 2014 yılının Ocak ayında Akdeniz Yapı ve Zemin Mekaniği Laboratuvarını ekipmanları ile birlikte alarak bünyesindeki alet ve ekipmanlarını geliştirmiştir. Ayrıca aynı yıl içerisinde Jeofiziksel çalışmaların geliştirilmesi adına Jeofizik Ölçüm cihazları alınarak Jeofizik Ölçüm ve Raporlama hizmetleri işini daha kapsamlı bir hale getirmiştir.

f t g m