Copyright 2022 - Custom text here

Zemin İyileştirme Yöntemleri ve Islah Projelendirmeleri

Bazı inşaat alanlarında karşılaşılan zemin koşulları projenin yapılabilirliğini tayin edecek boyutlarda sorunlar yaratabilmektedir. Bu durumlarda arazi zemin koşullarının iyileştirilmesi mühendislik seçenekleri arasında yer almaktadır.

Zemin iyileştirmesi, zeminlerin belirli özelliklerinin, amaçlanan bir mühendislik uygulamasına yönelik olarak, değişik fiziksel, kimyasal veya biyolojik yöntemler kullanılarak iyileştirilmesi olarak tarif edilebilir.

Zeminlerin/Arazinin İyileştirilmesi yerine ıslahı, stabilizasyonu ve modifikasyonu gibi benzeri terimler zemin mühendisliği uygulamalarında çoğu durumlarda eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.

Bir proje sahasında elverişsiz zemin koşulları ile karşılaşıldığı zaman çözüm seçenekleri;

 • İnşaat alanının değiştirilmesi
 • Zeminlerin değiştirilmesi
 • Tasarımın zemin koşullarına uyumlu duruma getirilmesi

Zeminlerin İyileştirmesinde hedeflenen başlıca amaçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Mukavemet taşıma gücü artışı
 • Yük altında sıkışmaların(oturmaların) azaltılması
 • Gerilmeler altında şekil değiştirmelerin azaltılması
 • Şişme-büzülme potansiyelinin azaltılması
 • Çevresel etkiler(donma/çözülme, ıslanma/kuruma) sonucu olumsuz fiziksel ve  kimyasal değişimlerin önlenmesi durabilitenin artırılması
 • Su geçirgenliği, su basınçları oluşumu ve sızıntı suyu kontrolu
 • Erozyon direncinin artırılması
 • Depremler ve tekrarlı yükler altında sıvılaşma, mukavemet ve rijitlik kaybı potansiyelinin azaltılması
 • Temel zemini ve dolgu malzemelerinde değişikliğin arttırılması.
 • Yüzey bozulmalara karşı direncin artırılması

Zemin İyileştirme Yöntemlerinin Sınıflandırılması

 • Mekanik Yöntemler - değişik kompaksiyon(sıkıştırma) tekniklerinin uygulanması
 • Hidrolik Yöntemler - zemin suyunun çıkarılması, kontrolu/yönlendirilmesi
 • Fiziksel ve Kimyasal Yöntemler -ısıtma/dondurma, katkı malzemeleri eklenmesi, enjeksiyon   teknikleri
 • Donatılı Zemin zemin içinde donatı elemanları kullanılması

Zemin İçinde Rijit Kolonlar Oluşturulması;İyileştirilecek zemin tabakası içinde rijit kolonlar oluşturulması durumunda zemine etkiyecek dış yüklerin önemli bir kısmının bu elemanlar tarafından taşınabileceği ve aralarındaki zeminin daha az yükleneceği görüşünü esas alan bu yaklaşımda, zeminde rijit kolonlar oluşturulması için farklı yöntemler kullanılabilmektedir.

Jet Grout Kolonları; Dışarıda hazırlanmış çimento şerbetinin, yüksek basınç altında ince püskürtme memelerinden zemin içine püskürtülerek, çevredeki zemin ile karıştırılması suretiyle kolonlar oluşturulmasıdır.

Taş Kolonlar İle Zemin İyileştirilmesi; Bu yöntemde, Zemin içinde açılan kuyu şeklinde bir boşluğun içine aşağıdan yukarıya doğru kademeler halinde granüler malzeme yerleştirilerek sıkıştırılması suretiyle rijit kolonlar oluşturulur.

Zemin Islah Projeleri

Zemin iyileştirme yöntemlerinde temel amaç, mekanik araçlarla zeminin boşluk oranının azaltılması veya zemin boşluklarının çeşitli bileşimdeki karışımlarla doldurulması işlemidir. Zemin iyileştirme yöntemleri, zayıf zeminin taşıma kapasitesini artırmak, toplam oturmayı azaltıp konsolidasyonu hızlandırmak, dolgu ve şevlerin stabilitesini sağlamak, istinat duvarlarını desteklemek, zeminin potansiyel sıvılaşma riskini azaltmak amacıyla yapılır.

Zemin ıslah yöntemlerinin güvenilir ve doğru olarak uygulanması için Proje Grubumuz tarafından hazırlanan projelerle tüm zemin iyileştirme yöntemleri hayata geçirilmektedir. Başarıyla gerçekleştirmiş olduğumuz başlıca zemin ıslah yöntemleri ise; Jet grout, fore kazık, iksa, wick drain, wick drain, enjeksiyon vb'dir.

 

f t g m