Copyright 2022 - Custom text here

Güzergah Etüdleri

Güzergah etütleri, karayolu, demiryolu veya su getirme projelerinde geçilmesi zorunlu olan noktalarını birbirine bağlayan en uygun seçeneği bulmak için yapılır. Firmamız tarafından harita şeridi üzerinde tespit edilen güzergahda dolaşarak haritanın araziye uygunluk derecesi kontrol edilir. Bu esnada geçilmesi zorunlu olan noktaların durumu incelenir, haritadaki eksik bilgiler tamamlanır, görülen hatalar düzeltilir. Kazı ve dolgu yerleri ile kazıdan çıkan malzemelerin depolanacağı yerler ile bu yerlere ulaşımları tespit edilir. Her güzergah için bir uygunluk raporu hazırlanır. Bu raporda;

  • Güzergahın toplam uzunluğu,
  • Güzergahın geçtiği ana ve tali yollar,
  • Meyiller ve meyil kayıplarının yerleri,
  • Kamulaştırma durumları,
  • Akarsu geçit yerleri,
  • Yeraltı ve yüzeysel sular ile ilgili drenaj durumu,
  • Her türlü imalat cinsi ve yerleri,
  • Güzergah boyunca jeolojik oluşum ve jeoteknik yapı,
  • Yolun yaklaşık maliyet hesabına dair bilgiler yer alır.

 

f t g m